Med lagen som verktyg

Arvsfondsprojektet och föreningen har numera en gemensam hemsida med namnet lagensomverktyg.se 

Välkommen dit!

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) har till ändamål att försvara och främja de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och att motarbeta diskriminering av desamma.

Föreningen arbetar för detta mål genom att

  • bidra till rättspraxis i diskrimineringsfall på grund av funktionsnedsättning,
  • öka och sprida medvetenhet om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och hur den bekämpas,
  • öka och sprida den juridiska expertisen om diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Föreningen har sin grund i Independent Living-rörelsens tankesätt och har ett nära samarbete med Independent Living Institute.

CreeperMediaCreeper